Het jaar 1000. Nederland in het midden van de Middeleeuwen

1000 jaar terug vormde het huidige Nederland onderdeel van het grotere keizerrijk, dat bestuurd werd door de dynastie der Ottonen. Het was een periode van grote ontwikkelingen op diverse gebieden. Abdijen als Egmond en Elten en residenties als het Valkhof in Nijmegen en het Paleis Lofen in Utrecht waren belangrijke centra van macht en cultuur. Utrecht, als bisschopsstad en residentie werd een aantal malen door de keizer bezocht. Daarnaast speelde Maastricht met de Sint Servaas een grote rol in de Maasvallei. In deze centra werden handgeschreven boeken verlucht met miniaturen, werden gouden reliekschrijnen gemaakt en ivoren olifantstanden tot drinkhoorns vermaakt. Voor het eerst zal het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden aan de hand van archeologische vondsten en kunstvoorwerpen uit vele verschillende internationale collecties proberen deze onbekende, maar zeer boeiende periode met prachtige voorwerpen, waaronder de schatvondst van Hoogwoud, tot leven te brengen.

Tentoonstelling: Het jaar 1000. Nederland in het midden van de Middeleeuwen. 13 oktober 2023 t/m 17 maart 2024, Leiden, Rijksmuseum voor Oudheden.

Afb. 1 Borstkruis  Afb 2 Schild van elandgewei

Spreker: drs. Martijn Pieters:
Martijn Pieters PMartijn Pieters studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in de kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Een lang verblijf in Trier zorgde voor een ongeremd enthousiasme voor de Duitse kunst, waarover hij publiceert en met liefde vertelt. Het geven van lezingen en het verzorgen van rondleidingen in diverse musea in Nederland zorgt voor een brede kunsthistorische en historische basis, die tijdens het begeleiden van de reizen van pas komt.

Lezing Drs. Martijn Pieters
Plaats  Kunstkerk, Kerkplein 1 in Sint Pancras
Datum  Woensdag 13 december
Tijd  19.30 tot 21.30 uur
Kosten  € 15,00 incl. koffie of thee in de pauze
Aanmelden  U kunt zich hier inschrijven
Minimaal aantal deelnemers
Maximaal aantal deelnemers
10
65
  Deelname geschiedt op volgorde van betaling
   

U bent van harte welkom in Kunstkerk Dijk en Waard, Kerkplein 1 in Sint Pancras.

Voor openingstijden zie: www.kunstkerkdijkenwaard.nl/openingstijden