Viva La France! Franse kunst 1789 – 1863

1789 is het jaar van de Franse Revolutie, een ingrijpende gebeurtenis, die ook grote invloed op de kunsten zou hebben. Niet alleen werd er een hoop oude kunst beschadigd en verwoest, kunst werd voortaan ook meer een staatsaangelegenheid.
Een instituut als de Académie des Beaux-Arts zou de juiste stijl en onderwerpkeuze steeds meer gaan bepalen, waardoor schilders als Jacques-Louis David, Jean-Louis-Ernest Meissonier, Jean-Leon Gerôme en Jean-Auguste-Dominique Ingres tot ware sterren konden uitgroeien. Hun onberispelijke neoclassicistische stijl, waarbij de lijn alles bepalend was, zette de toon en werd door het kunst kopende publiek zeer gewaardeerd. Anderzijds kwamen er in de vorm van andere stijlen en onderwerpen natuurlijk reacties op dit keurslijf, wat leidde tot een strijd binnen de kunsten. Gericault en Delacroix hanteerden juist een meer schetsmatige penseelvoering en lieten de kleuren meer werken. Hun werken waren ook op de terugkerende tentoonstelling, de Salon, te zien en zorgde voor schimpscheuten heen en weer.
Nieuwe politieke denkbeelden en socialistische opvattingen zorgden ervoor dat Gustave Courbet het Realisme als een nieuwe stroming  introduceerde. Voortaan waren het geen goden en engelen meer, die de schilderdoeken bevolkten, maar de arbeiders en de boeren in hun moeilijke levensomstandigheden. Nieuwe uitvindingen maakten het mogelijk om ‘en plein air’, in de openlucht te schilderen. Het was een openbaring voor schilders als Theodore Rousseau, Camille Corot, Charles Daubigny, die uiteindelijk onder de naam ‘School van Barbizon’ bekend zijn geworden als de promotors van de landschapschilderkunst. Al deze stromingen, hun stijlen en onderwerpen zouden veel weerstand vinden bij de gevestigde orde, maar uiteindelijk hun plek in de geschiedenis krijgen. Zij effenden het pad voor een volgende generatie, waarbij Edouard Manet met zijn ‘Le Déjeuner sur l’herbe’ in 1863 voor een nieuw schandaal zou zorgen. Een turbulente periode waarin schilderkunst en beeldhouwkunst aan de orde zullen komen.

Vroege Renaissance in Florence   Kunstkerk 2

Deze serie bestaat uit 7 lessen, de cursus wordt gegeven door Drs. Martijn Pieters.

Drs. Martijn Pieters:
Martijn Pieters studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in de kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Een lang verblijf in Trier zorgde voor een ongeremd enthousiasme voor de Duitse kunst, waarover hij publiceert en met liefde vertelt. Het geven van lezingen en het verzorgen van rondleidingen in diverse musea in Nederland zorgt voor een brede kunsthistorische en historische basis, die tijdens het begeleiden van de reizen van pas komt.

Cursus kunstgeschiedenis  
Plaats  Kunstkerk, Kerkplein 1 (De Rank) in Sint Pancras
Docent Drs. Martijn Pieters
Data (maandag) 9, 16, 23 en 30 januari, 7 (let op: dinsdag!), 13 en 20 februari
Tijd  10.00 tot 12.00 uur
Kosten  € 75,00 incl. koffie of thee in de pauze
Minimaal aantal deelnemers
Maximaal aantal deelnemers
10
35
Inschrijven U kunt zich niet meer inschrijven, de cursus is vol

U bent van harte welkom in Kunstkerk Dijk en Waard, Kerkplein 1 in Sint Pancras. Voor openingstijden zie: www.kunstkerkdijkwaard.nl/openingstijden