De Griekse mythologie verbeeld!

De eeuwenoude verhalen uit de Griekse en Romeinse mythologie zijn naast de verhalen en personages uit de Bijbel de grootste inspiratie voor kunstenaars geweest. Niet alleen voor die uit de Klassieke Oudheid zelf, maar ook voor die, die in de eeuwen daarna zouden komen, van Sandro Botticelli tot Pablo Picasso. In schilderkunst en beeldhouwkunst bleven verhalen, zoals ‘de Roof van Europa’, ‘De liefde tussen Amor en Psyche’ en ‘De 12 werken van Hercules’ op uiteenlopende wijze uitgebeeld worden. Soms was dat in opdracht van een vorst, hoge geestelijke of rijke burger, die zich hierdoor als een intellectueel wilde presenteren of de uitgebeelde personage als een metafoor voor de eigen persoon, soms was het de persoonlijke visie van een kunstenaar, die daarbij soms getrouw de tekst volgt, maar vaak genoeg een eigen interpretatie van het verhaal geeft. Deze uiteenlopende achtergronden zorgen voor een immense diversiteit van het verbeelden van de verhalen, welke aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis van de kunst, van de Oudheid tot aan de huidige tijd, zullen worden voorgesteld. Aan bod zullen komen de verhalen rondom Zeus, zijn vele geliefden en affaires, Olympische goden als Venus, Apollo, Diana, Cupido, Mars, Vulcanus en hun verhalen en de daden van Hercules. De verhalen en hun uitbeelding staan centraal, maar ook zal worden ingegaan op bepaalde voorwerpen en hun achtergrond.

Poussin Rijk van Flora    

Deze serie bestaat uit 6 lessen, de cursus wordt gegeven door Drs. Martijn Pieters.

Drs. Martijn Pieters:
Martijn Pieters studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in de kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Een lang verblijf in Trier zorgde voor een ongeremd enthousiasme voor de Duitse kunst, waarover hij publiceert en met liefde vertelt. Het geven van lezingen en het verzorgen van rondleidingen in diverse musea in Nederland zorgt voor een brede kunsthistorische en historische basis, die tijdens het begeleiden van de reizen van pas komt.

Cursus kunstgeschiedenis  Groep 2
Plaats  Kunstkerk, Stationsweg 53 in Heerhugowaard
Docent Drs. Martijn Pieters
Data (maandag) 7 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart en 4 april
Tijd  10.00 tot 12.00 uur
Kosten  € 65,00 incl. koffie of thee in de pauze
Minimaal aantal deelnemers
Maximaal aantal deelnemers
10
30
  Deze cursus is vol!
COVID 19 U dient een geldig coronatoegangsbewijs te laten zien

DSC 0008

U bent van harte welkom in Kunstkerk Heerhugowaard, Stationsweg 53 in Heerhugowaard. Voor openingstijden zie: www.kunstkerkheerhugowaard.nl/openingstijden